Styrelsen 2016

Ordförande:
Dennis Randewall

Vice Ordförande:
Magnus Lundegårdh

Sekreterare:
Thomas Eneberg

Kassör:
Billy Karlsson

Ledamöter:
Kent Engman, Christer Klevtun, Peter Andersson

Comments are closed.